HENKISH.COM

Kritik Hundstall(ET)

Staden sa ja till arrende men nej till bygglov. En miljon kronor senare väljer Hundstallet Malmö före Bergsjön. I väntan på att hundar tillåts i industriområdet.

Saxat från gp


Publicerad 06:30, 29 apr 2016
Det var för två år sedan som den ideella föreningen Hundstallet tecknade ett arrendeavtal med fastighetskontoret för en tomt i utkanten av Bergsjödalen.
– Från dag ett så har det varit tydligt att det är ett hundstall som ska byggas, säger Ulf Uddman, ordförande i föreningen.
Med 20-talet platser planerade föreningen att ta emot 200–300 omhändertagna hundar om året i Göteborg. Efter projektering för cirka 1 miljon kronor enligt ordföranden lämnades bygglovsansökan in i somras. I februari stod det klart att det blir ett nej.
– Om byggnaden hade varit för hög eller för låg – det hade jag kunnat ta. Men inte att det skulle vara fel på det som framgått från dag ett, säger Ulf Uddman.

Ändamål avgörande
Plan- och bygglagen medger viss avvikelse bland annat vad gäller just höjd, förklarar Fredrik Andersson, chef vid stadsbyggnadskontorets byggavdelning. Men inte vad gäller byggnadens ändamål.
– Detaljplanen för det aktuella området gäller för industriverksamhet och vår bedömning är att ett hundstall inte ryms inom den.
Att beskedet dröjt beror delvis på att ett liknande ärende väntats in för juridisk vägledning.
– Det är en ovanlig och speciell verksamhet med djurhållning som inte är ett rutinärende, säger Fredrik Andersson.
Den nuvarande detaljplanen finns där av en anledning, förklarar han. Med sin inriktning ger den bland annat bullrigare industrier en chans att utvecklas även i Bergsjön. För att ett hundstall ska rymmas inom området med stadigvarande bygglov krävs en ändring av själva detaljplanen. Trots att en av kommunens idrottshallar och en församlingslokal redan återfinns i området.
– Före plan- och bygglagen infördes 1987 fanns det större möjligheter till undantag. Vad gäller församlingslokalen så har den haft ett tidsbegränsat bygglov, säger Fredrik Andersson.
Även på fastighetskontoret menar Eva Romell, chef för markavdelningen, att den svårare bedömningen skapat den olyckliga situationen.
– Ibland är det uppenbart att en verksamhet inte kommer fungera. Det tas självklart bort direkt. Det är ingen vinst för någon part om inget avtal tecknas i slutänden, säger hon.

Arrendatorns ansvar
Hon påpekar samtidigt att det är arrendatorns ansvar att kontrollera förutsättningarna för den tomt som ska arrenderas.
– Vi vågar aldrig lova bygglov. Det är alldeles för mycket detaljfrågor kring det. Det är stadsbyggnadskontoret som gör myndighetsbedömningen, säger Eva Romell.
Även om kommunen menar att man försöker vara tydlig med det är Hundstallets uppfattningen en annan.

”Känner oss grundlurade”
– Det är Göteborgs stad som anvisat oss tomten. Den ena förvaltningen säger något och den andra något annat. Vi känner oss grundlurade, säger Ulf Uddman.
Föreningen har nu gjort en ny bygglovsansökan med krav på att detaljplanen för Bergsjödalen ska ändras. Ett arbete som kräver något år enligt stadsbyggnadskontoret. Om politikerna i byggnadsnämnden väljer att ta beslut om det. Oavsett utgång planerar Hundstallet nu att etablera sig i Göteborg tidigast år 2018.
– Vad här har gjort är att vi hunnit få ett erbjudande om tomt i Malmö, säger Ulf Uddman.

FAKTA Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen kräver att alla kommuner har en upprättad översiktsplan och innehåller föreskrifter om bland annat detaljplaner och bygglov.
Innan lagen trädde i kraft 1987 gällde byggnadslagens regler från 1947. Det betyder att de äldre reglerna kan ”leva kvar” i äldre byggnader som inte förändrats.
Lagen säger att även förändrat ändamål för en byggnad kräver bygglov. Men ett tidsbegränsat bygglov som gäller i max 15 kan ges även om byggnaden inte uppfyller alla kraven i gällande detaljplan.

Publicerat Göteborgsposten. Länk här

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/inget-tassande-i-bullriga-miljoer/lgcypdC!bt5G1xWHIBkLGz757mrWQA/

VISA MER

Kommentera

henkish.com uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

%d bloggare gillar detta: